راهنماها

تعداد بازدید:۴۱۰

ردیف

راهنمای آموزشی

pdf

۱

راهنمای آموزشی Science Direct

pdf

۲

راهنمای آموزشی Scopus

pdf

۳

راهنمای آموزشی Wiley

pdf

۴

راهنمای آموزشی Web of Sciences

pdf

۵

راهنمای آموزشی شناسایی مجلات نمایه شده ( Web of Knowledge (ISI

pdf

۶

راهنمای آموزشی EndNote

pdf

۷

راهنمای آموزشی PubMed

pdf

۸

راهنمای آموزشی Google Scholar

pdf

۹

راهنمای آموزشی Clinical Key

pdf

۱۰

راهنمای آموزشی Cochrane library

pdf

۱۱ راهنمای آموزشی UP To Date pdf
 
 
 
آخرین ویرایش۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۱