رئیس و کارکنان کتابخانه

تعداد بازدید:۷۹۰

 حسین دوستکامی

رئیس کتابخانه

دکتری تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق بزرگسال

تلفن تماس: ۳۳۲۵۱۴۰۱

پست الکترونیکی: h.doustkami@arums.ac.ir

محمد صالح محمودی

مسئول کتابخانه

کارشناس کتابداری و اطلاع‌رسانی

تلفن تماس: ۳۳۲۵۱۴۰۱ داخلی ۲۲۲۸

پست الکترونیکی:  emam.lib@arums.ac.ir

 

آخرین ویرایش۲۶ شهریور ۱۴۰۲