فضای فیزیکی کتابخانه

تعداد بازدید:۲۸۷

 

 درباره کتابخانه:

 کتابخانه بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل در سال ۱۳۸۴ تأسیس گردیده است. که شامل بخش امانت و سالن مطالعه و سایت کامپیوتر می‌باشد. سیستم کتابخانه باز و برای سازماندهی منابع از رده بندی NLM استفاده شده است. کتابخانه دارای نرم افزار Koha می‌باشد، که جهت ذخیره اطلاعات کتابشناختی و جستجوی منابع مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با توجه به رشته‌ها و کارآموزان مقاطع تحصیلی مختلف و در خواست مدیر گروه و اساتید رشته‌های مختلف منابع تهیه و در اختیار مراجعه کنندگان قرار می گیرد.

 

 

آخرین ویرایش۰۱ آبان ۱۴۰۱