درباره کتابخانه

تعداد بازدید:۵۲۷

 

شابکای کتابخانه مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) IR-200350011

 درباره کتابخانه:

 کتابخانه بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل در سال ۱۳۸۴ تأسیس گردیده است. که شامل بخش امانت و سالن مطالعه و سایت کامپیوتر می‌باشد. سیستم کتابخانه باز و برای سازماندهی منابع از رده بندی NLM استفاده شده است. کتابخانه دارای نرم افزار Koha می‌باشد، که جهت ذخیره اطلاعات کتابشناختی و جستجوی منابع مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با توجه به رشته‌ها و کارآموزان مقاطع تحصیلی مختلف و در خواست مدیر گروه و اساتید رشته‌های مختلف منابع تهیه و در اختیار مراجعه کنندگان قرار می گیرد.

خط مشی ها:

  • تهیه، نگهداری و سازماندهی منابع علمی به منظور حداکثر بهره گیری در امر آموزش و پژوهشی
  • برگزاری  کارگاه های آموزشی  ( آشنایی باپایگاه ای  اطلاعاتی ) در بیمارستان 
  • به روزرسانی کتابخانه  با وجین دوره ای کتابهای موجود

اهداف کتابخانه :

  • شناسایی و تأمین نیازهای علمی و اطلاعاتی اساتید. دانشجویان پزشکی و کادر  درمانی 
  • مجموعه سازی،سازماندهی و روزآمد نگه داشتن منابع کتابخانه  مرکز
  • فراهم ساختن امکان دسترسی سریع و راحت به منابع اطلاعاتی برای مراجعین کتابخانه به منظورپشتیبانی ازهدفهای آموزشی وپژوهشی

بخش های کتابخانه:

  • امانت و مرجع
  • سالن مطالعه

جامعه استفاده کننده از کتابخانه دانشکده

  •  اساتید  ، دانشجویان پزشکی ، پیرا پزشکی وکارکنان بیمارستان  می باشد.
آخرین ویرایش۰۹ شهریور ۱۴۰۲