واحدهای کتابخانه

تعداد بازدید:۱۶۵

 

۱- خدمات فنی

۲- امانت و مرجع

۳- سایت کامپیوتری

۴- سالن مطالعه

5- بخش مشاوره اطلاعاتی

کتابخانه بیمارستان امام خمینی دارای بخش مشاوره اطلاعاتی می باشد که در زمینه جستجوی مقالات، نحوه استفاده از پایگاه های اطلاعاتی، تهیه و تامین منابع کتابخانه و راهنمای نگارش پایان­ نامه(EndNote، Word ، PowerPoint) به مراجعین ارائه خدمات می نماید.

آخرین ویرایش۰۱ آبان ۱۴۰۱