گزارش هزینه‌کرد مدون کتابخانه

تعداد بازدید:۶۰

کتابخانه بیمارستان امام خمینی(ره) در سال ۱۴۰۲ مبلغ 744,559,000 ریال از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران منابع مورد نیاز کاربران را خریداری نمود.

تعداد این منابع  66 عنوان بوده و در 219 نسخه تهیه گردید. از این تعداد 12 عنوان کتاب انگلیسی و 54 عنوان فارسی است.

 

آخرین ویرایش۳۰ فروردین ۱۴۰۳