فرم نظر سنجی کاربران کتابخانه

فرم نظر سنجی کتابخانه
 • 0
 • امتیاز*کممتوسطزیاد
  كتب تخصصي كتابخانه چقدر نياز شما را تامين مي كند؟
  منابع الكترونيك كتابخانه چقدر نياز شما را تامين مي كند؟
  کتابهای مرجع کتابخانه تا چه اندازه رضایت شما را فراهم میکند؟
  جايگزيني كتب و مجلات الكترونيك بجاي انواع چاپي آنها را چقدر مفيد مي دانيد؟
  چقدر از نحوه سفارش و تامين منابع كتابخانه رضايت داريد؟
  چقدر راهنماها وعلائم نصب شده بر قفسه ها در یافتن منابع مورد نظرمفید می باشد؟
  چقدر از نحوه ارائه خدمات ميز امانت رضايت داريد؟
  میزان استفاده از كتابخانه دیجیتال ؟
  میزان رضایت از مهارت واطلاعات شغلی کتابداران کتابخانه؟
  آيا از همكاري كاركنان كتابخانه رضايت داريد؟
  تا چه اندازه خدمات ارائه شده در کتابخانه رضایت شما را فراهم کرده است. ؟
  1
 • چنانچه پیشنهاد ،نظر یا انتقادی دارید ذکر نمایید.*توضیح بیشتر
  2